INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH NA STRONIE LO KOŁACZYCE I NA FACEBOOKU

Kto jest Administratorem?

Administratorem Twoich danych osobowych osób odwiedzających profil Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach w  serwisie Facebook (dalej „fanpage”) jest Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach z siedzibą al. Jana Pawła II 3; 38-213 Kołaczyce, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • wyraziły odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie określonym w treści zgody, przez okres jej obowiązywania.

 Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następując dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne oraz informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Twojego publicznego profilu i wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

 W jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą https://www.facebook.com/Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Marii-Sk%C5%82odowskiej-Curie-w-Ko%C5%82aczycach-279752865433750/ na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Możemy udostępnić dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jak długo przechowujemy dane?

Okres przetwarzania danych jest związany z realizacją celów i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, który wynosi 2 lata.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!