Konspekt  zajęć  muzyczno-ruchowych 

 

Temat: Doskonalenie kroku podstawowego i figur tańca
narodowego mazura
.

Grupa: średnio zaawansowana

Ilość ćwiczących: 16 osób (8 dziewczynek i 8 chłopców)

Czas trwania zajęć: 45min.

Data: 11.03.2014r.

Prowadząca: Anna Filipek

Cele główne lekcji:

Umiejętności:       -uczeń zna podstawowe kroki tańców narodowych

                                -uczeń potrafi ułożyć prosty układ taneczny                                                                                                       

Motoryczność:     -uczeń posiada koordynację ruchową

Wiadomości:        -uczeń posiada podstawowe wiadomości o tańcach             

                                 narodowych

Wychowawcze:   - uczeń potrafi współpracować w grupie

Tok  lekcji

Część wstępna (8-10 min.)

Zbiórka, podanie tematu zajęć.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce wg. inwencji uczniów.

Część główna (25-30 min.)

 Ustawienie parami na obwodzie koła, trzymanie rr w pasie i na biodrach. Krok podstawowy – bieg mazurowy, pierwszy krok zachwiany, metrum ¾.

Figura I   ,,koło”

8 taktów bieg mazurowy, w ostatnim takcie dziewczynki wchodzą do środka koła tworząc koło.

Figura II  ,,koła współśrodkowe”

8taktów mazura, chłopcy w I kierunku tańca (I kt) dziewczynki w II kt ,               po zakończenie tej figury spotkanie ze swoim partnerem.

Figura III  ,,wirówka”

Partnerzy stoją obok siebie, zwróceni prawym (lub lewym) bokiem i obejmują się wzajemnie od przodu w pasie. Zewnętrzne ręce uniesione w górę w skos.    W takim trzymaniu para wiruje 4 takty, następnie zmiana kierunku tańca.

Figura IV ,,tancerz na kolano”

Chłopiec wykonuje klęk na lewe kolano a dziewczynka krąży wokół niego                   4 takty w I kt  oraz 4 takty w II kt.

Figura V ,,błyskawiczka”

Ustawienie tancerzy obok siebie w trzymaniu za rr,  na ,,raz” chłopiec wykonuje pół obrotu, przenosząc swoją lewą rękę nad głową partnerki i opiera ją na jej plecach. Prawa ręka dziewczynki jest uniesiona w bok. Tancerz i tancerka poruszają się do przodu 4 takty.

 

Część końcowa (3-5 min.)

Ćwiczenia rozluźniające, sprawdzenie wiadomości na temat tańców narodowych.

Zbiórka, omówienie zajęć, samoocena ,pożegnanie.

Our website is protected by DMC Firewall!