29 maja w LO Kołaczyce odbyło się spotkanie uczniów kl. II a i II c z emerytowanym profesorem z Uniwersytetu w Pensylwanii, Panem Wiesławem Grebskim. Prelegent zaprezentował wykład "Nowe wymagania - stare nawyki", w którym poruszył temat wartości i postaw niezbędnych na współczesnym rynku pracy, m.in. wiara w siebie, samokontrola, motywacja, odpowiedzialność. Odnosząc się do przykładów swoich studentów i własnych doświadczeń, podkreślał, że każdy może być kowalem własnego losu, a życie młodych ludzi będzie takie, jakie sobie stworzą. Profesor opowiedział także młodzieży o swojej karierze naukowej, marzeniach i planach.

Poniżej krótka notka o naszym gościu.
Prof. dr inż. Wiesław Grebski, absolwent i pracownik naukowy AGH w Krakowie, od 1984 roku pracownik naukowy na stanowym Uniwersytecie w Pensylwanii. Zajmował się dydaktyką i oraz prowadzeniem prac naukowo-badawczych dla przemysłu wraz z publikowaniem wyników tych prac. Zajmował się głównie komputerowym wspomaganiem projektowania i komputerowo wspomaganą produkcją (CAD/CAM) oraz komputerowo zintegrowaną produkcją (CIM). Podczas swojej pracy naukowej promował silne partnerstwo między wykładowcami a studentami poprzez wykonywanie projektów badań stosowanych. Profesor Grebski jest laureatem 10 nagród za pracę dydaktyczną i mentorowanie młodych pracowników naukowych . Najważniejsza z nich jest nagroda Miltona S. Eisenhowera za pracę dydaktyczną i mentorowanie kolegów (2007 rok). Profesor Grebski jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych oraz 11 książek. Z jego inicjatywy na Uniwersytecie stanowym pojawił się nowy kierunek studiów specjalizujący się w energii odnawialnej.
Obecnie pan profesor Wiesław Grebski jest na emeryturze, nosi honorowy tytuł „Profesor Emerytus Wiesław Grebski Stanowy Uniwersytet w Pensylwanii” i nadal bardzo chętnie spotyka się z młodzieżą, studentami, naukowcami oraz przedsiębiorcami na wykładach, sympozjach i konferencjach. Nadal utrzymuje ścisłe kontakty z polskimi uczelniami i ich pracownikami.

Our website is protected by DMC Firewall!