Czy można być w pełni wolnym? Co stanowi granice wolności? Wolność a odpowiedzialność. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi na temat wolności?   

  Te zagadnienia zdominowały debatę zorganizowaną przez Liceum w Kołaczycach w ramach podsumowania projektu „Wolność – rozumiem!”.

  W debacie uczestniczyli zaproszeni goście: Adam Kmiecik, wiceburmistrz Kołaczyc; Mieczysław Wójcik, kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach; Dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy Kołaczyce: Wiesław Jedziniak i  Stanisław Rogaczewski;  Małgorzata Salacha - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku; Pani Aneta Szpak ze Szkoły Podstawowej w Lublicy;  Ks. Grzegorz Złotek, katecheta z Kołaczyckiego Liceum; Pani Agnieszka Jamróz – Płaziak, psycholog szkolny oraz przedstawiciele młodzieży: Andrzej Nabożny, Gabriela Drzymalska i Monika Sypień.

  Debatę poprzedziła prezentacja spotu przygotowanego przez uczestników projektu oraz piosenka  pt. „Sen o Viktorii” w wykonaniu Patrycji Buczyńskiej.

  Rozmówcy, akcentując różne aspekty wolności, trudność w jej zdefiniowaniu i rozległość zagadnienia,  skupili uwagę przede wszystkim na wolności osobistej, uznając, że  ona jest źródłem wszystkich działań człowieka.   Wolność ma się w sercu i głowie– stwierdziła Pani Agnieszka -To stan umysłu. Ksiądz Grzegorz zaznaczył, że źródłem prawdziwej wolności jest Jezus. Przywołał słowa św. Pawła z Listu do Koryntian  Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. O granicach wolności mówił Pan Adama Kmiecik, zachęcając jednocześnie młodych do mądrego korzystania z tego daru. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobra – podkreślił. Z kolei Pani Małgorzata Salacha, definiując wolność, uznała, że  to przede wszystkim  możliwość wyboru, nie jest jednak absolutna, musi mieścić się w obowiązujących granicach, w przeciwnym razie staje się źródłem anarchii.

  Wolność jest międzyludzka – dowodził Pan  Stanisław Rogaczewski, mówił o granicach wolności we wzajemnych relacjach, potrzebie  szacunku i zrozumieniu. Jak nauczyć młodych ludzi wolności i umiejętności wyboru? – na tym z kolei skupił swoją uwagę Pan Wiesław Jedziniak.

  Młodzi uczestnicy debaty- uczniowie podzielili się nie tylko swoimi refleksjami na temat wolności, ale jednocześnie opowiedzieli o tym, jak ich  postrzeganie wolności jest kształtowane przez aktywność w organizacjach, takich jak harcerstwo czy drużyna strzelecka.

  Co wyróżnia polskie rozumienie wolności? Wolność słowa jako ważny przejaw wolności w ogóle. Wolność a tolerancja  - głosy w tych kwestiach padły z sali od pani Agaty Ochałek – Skałby, Pana Dariusza Szczepanika , Kornelii Szczepkowicz z klasy IV LO oraz Jana Wnęka – ucznia szkoły podstawowej.

  Debatować znaczy roztrząsać, dzielić się poglądami, szukać najlepszych rozwiązań. Debata jest zatem najlepszą formą zrozumienia poruszanego problemu. Pozwala poznać różne stanowiska i znaleźć najlepsze rozwiązania. Miejmy nadzieję, że i tym razem siła  argumentu zadziała i pozwoli młodym ludziom więcej zrozumieć, a wtedy można uznać, że całe przedsięwzięcie zatytułowane „Wolność – rozumiem!”   osiągnęło cel.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!