Jednostka Strzelecka 2094 w Kołaczycach to ugrupowanie młodych ludzi chcących zdobywać wiedzę i nabywać nowe umiejętności. Główną ideą dla nas jest przygotowanie do służby w szeroko rozumianych formacjach mundurowych, wychowanie w duchu patriotycznym kształtowanie postawy młodych Polaków. Podtrzymujemy i upowszechniamy tradycje Związku Strzeleckiego od 1910r. do czasów współczesnych.

Nasz Związek Strzelecki z roku na rok dzięki współpracy z Liceum Ogólnokształcącym chętnie przyjmuje nowe osoby do swoich szeregów. Przez kilka lat przygodę ze stowarzyszeniem młodzieży przeżyło około 120 osób, chętnie i z uśmiechem uczestnicząc w wielu szkoleniach m.in z zakresu strzelania z broni palnej, kursach wysokościowych czy też taktyk wojskowych.  Uczestniczymy również w wielu uroczystościach, jak na przykład wręczenie sztandaru jednostce strzeleckiej w Warszawie, oraz świętach narodowych, dumnie nosząc polski mundur. Poza szkoleniami i formą reprezentacyjną w obchodach, działamy charytatywnie na rajdach godności, pomagając osobom niepełnosprawnym.

Our website is protected by DMC Firewall!