Olimpijski sukces Katarzyny Sypień

   Uczennica klasy IIa Katarzyna Sypień 10 marca wzięła udział w II etapie - ustnym na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Udział na tym poziomie Olimpiady jest ogromnym sukcesem Kasi i Naszej Szkoły. Opiekunem uczennicy jest Barbara Żytniak.

Zapraszamy do Konkursu Językowego

  Dnia 16. 03. 2018 roku o godzinie 10.00 odbędzie się w naszej szkole IX edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego. Zapraszamy do udziału uczniów klas trzecich i drugich gimnazjum z gmin Kołaczyce, Brzostek i Brzyska. 

  Zwracamy się z prośbą do nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego o wyłonienie na etapie szkolnym trzech najlepszych uczniów w swojej szkole i zgłoszenie chęci udziału w drugim etapie w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach - telefonicznie do sekretariatu szkoły pod numer: 134460214 do 09.03.2018 roku. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

Dyrektor i organizatorzy

Zdobyty grant pomoże dokończyć budowę robota

      Pomysł zbudowania manipulatora w postaci antropomorficznego ramienia robota pojawił się podczas jednych z zajęć Szkolnego Koła Informatyki i Robotyki (SKIiR) działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

Więcej…
II etap wojewódzki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W dniu 17 lutego 2018r. Katarzyna Sypień, uczennica klasy II a wzięła udział w II etapie wojewódzkim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie. Uczennica zmierzyła się z tematem o  zmianach we współczesnej literaturze polskiej.

Opiekun – Barbara Żytniak

Polecane książki

 • Psychologiczne portrety człowieka

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Psychologia rozwoju młodzieży

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Techniki relaksacji

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Co mówi Twoja krew

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Dobra relacja skrzynka z narzędziami współczesnej rodziny

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Kodeks cywilny

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Współczesna mowa ciała

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Przebudzenie

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Książka

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Nowoczesne zasady odżywiania

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Burza w mózgu nastolatka

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Z klasą na luzie

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Mądrzej szybciej lepiej

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Depresja

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

 • Bieganie

  W ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach zakupiło do biblioteki szkolnej ponad 500 książek.

  Polecamy - także rodzicom!

Facebook LikeBox

Nauczycielskie powiastki

"Dzidziuś, powodujesz że skacze mi poziom adrenaliny i zaczynam zgrzytać zębami" 

Dariusz Szczepanik

"Nie odstawiaj mi tu jakiegoś zombie, Halloween już się skończyło"

Dariusz Szczepanik

"Zadania nigdy nie masz, ale zmalowana jesteś zawsze."

Dariusz Szczepanik

Konspekt  zajęć  muzyczno-ruchowych 

 

Temat: Doskonalenie kroku podstawowego i figur tańca
narodowego mazura
.

Grupa: średnio zaawansowana

Ilość ćwiczących: 16 osób (8 dziewczynek i 8 chłopców)

Czas trwania zajęć: 45min.

Data: 11.03.2014r.

Prowadząca: Anna Filipek

Cele główne lekcji:

Umiejętności:       -uczeń zna podstawowe kroki tańców narodowych

                                -uczeń potrafi ułożyć prosty układ taneczny                                                                                                       

Motoryczność:     -uczeń posiada koordynację ruchową

Wiadomości:        -uczeń posiada podstawowe wiadomości o tańcach             

                                 narodowych

Wychowawcze:   - uczeń potrafi współpracować w grupie

Tok  lekcji

Część wstępna (8-10 min.)

Zbiórka, podanie tematu zajęć.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce wg. inwencji uczniów.

Część główna (25-30 min.)

 Ustawienie parami na obwodzie koła, trzymanie rr w pasie i na biodrach. Krok podstawowy – bieg mazurowy, pierwszy krok zachwiany, metrum ¾.

Figura I   ,,koło”

8 taktów bieg mazurowy, w ostatnim takcie dziewczynki wchodzą do środka koła tworząc koło.

Figura II  ,,koła współśrodkowe”

8taktów mazura, chłopcy w I kierunku tańca (I kt) dziewczynki w II kt ,               po zakończenie tej figury spotkanie ze swoim partnerem.

Figura III  ,,wirówka”

Partnerzy stoją obok siebie, zwróceni prawym (lub lewym) bokiem i obejmują się wzajemnie od przodu w pasie. Zewnętrzne ręce uniesione w górę w skos.    W takim trzymaniu para wiruje 4 takty, następnie zmiana kierunku tańca.

Figura IV ,,tancerz na kolano”

Chłopiec wykonuje klęk na lewe kolano a dziewczynka krąży wokół niego                   4 takty w I kt  oraz 4 takty w II kt.

Figura V ,,błyskawiczka”

Ustawienie tancerzy obok siebie w trzymaniu za rr,  na ,,raz” chłopiec wykonuje pół obrotu, przenosząc swoją lewą rękę nad głową partnerki i opiera ją na jej plecach. Prawa ręka dziewczynki jest uniesiona w bok. Tancerz i tancerka poruszają się do przodu 4 takty.

 

Część końcowa (3-5 min.)

Ćwiczenia rozluźniające, sprawdzenie wiadomości na temat tańców narodowych.

Zbiórka, omówienie zajęć, samoocena ,pożegnanie.

Our website is protected by DMC Firewall!